Sri Sugiastuti gurujalanjalan

Berjuang Menggapai Ridho ALLAH di Dunia & Akhirat

MOHON PERTOLONGAN* *KEPADA ALLAH SWT

Tinggalkan komentar

Basmalah
Bismillahirrahmanirrahim
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Aku memulai wirid dan doa ini dengan menyebut nama-Mu ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Aku melakukan munajat ini dengan mengharap ridha dan limpahan kasih sayang-Mu yang tiada tara.

Shalawat Asyghil
Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa asyghilizh-zhalimin bizh-zhalimin.
Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in.

Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Nabi Muhammad, dan sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim, serta keluarkanlah kami dari antara mereka dengan selamat.

Al-Fatihah
Dengan menyebut nama-Mu ya Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan Pemelihara alam semesta.
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Penguasa Hari Perhitungan.
Engkaulah Yang kami sembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan.
Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Jalan mereka yang telah Kauberi segala kenikmatan, bukan jalan mereka yang mendapat murka, dan bukan mereka yang sesat jalan. (QS 1:1-7).

Al-Ikhlash
Katakanlah, “Dialah Allah, Yang Maha Esa.
Allah, Yang Kekal, Yang Mutlak, kepada-Nya semua makhluk menyandarkan segala urusan dan harapan.
Dia tidak beranak, dan tidak diperanakkan.
Dan tak ada apa pun seperti Dia.” (QS 112:1-4).

Al-Falaq
Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan Penguasa fajar.
Dari jahatnya apa yang Dia ciptakan.
Dari jahatnya gelap ketika membentang luas.
Dari jahatnya mereka yang mengerjakan perbuatan sihir.
Dan dari jahatnya orang yang dengki bila melakukan kedengkian.
(QS 113:1-5).

An-Nas
Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan Yang mengurus manusia.
Penguasa bagi manusia.
Tuhan bagi manusia.
Dari jahatnya pembisik yang menarik diri setelah berbisik.
Yang berbisik dalam hati manusia.
Dari golongan jin dan manusia. (QS 114:1-6).

Ayat Kursi
Allah. Tiada tuhan selain Dia Yang Hidup, Yang berdiri sendiri, Abadi. Tak pernah terlena, tak pernah tidur. Milik-Nyalah segala yang di langit, segala yang di bumi. Siapakah yang dapat memberi perantaraan di hadapan-Nya tanpa izin-Nya? Dia mengetahui segala yang di depan mereka dan segala yang di belakang mereka. Mereka tak akan mampu sedikit pun menguasai ilmu-Nya kecuali yang dikehendaki-Nya. Singgasana-Nya meliputi langit dan bumi. Tiada memberatkan Dia menjaga dan memelihara keduanya. Dia Mahatinggi, Mahaagung. (QS 2:255).

Qulillahumma malikal mulki tu’til mulka man tasya’u wa tanzi’ul mulka mimman tasya’u wa tu’izzu man tasya’u wa tudzillu man tasya’u biyadikal khair innaka ‘ala kulli syai’in qadir

Katakanlah, “Ya Allah, Pemilik Kekuasaan, Kauberikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki dan Kaucabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki; Engkau memberi kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau memberi kehinaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala yang baik. Sungguh, Engkau berkuasa atas segalanya. (QS 3:26).

Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin.

Mereka menyusun rencana makar, Allah juga membuat rencana; Allah Perencana terbaik. (QS 3:54).

Nashrun minallah wa fathun qarib.

Pertolongan dari Allah dekat dan kemenangan segera. (QS 61:13).

Waqul rabbi adkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja shidqin waj’alli min ladunka sulthanan nashira. Wa qul ja’al haqqu wa zahaqal bathilu innal bathila kana zahuqa

Katakanlah, “Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan masuk yang benar dan terhormat, dan keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar dan terhormat; dan berilah aku dari pihak-Mu kekuasaan yang dapat menolongku. (QS 17:81).

Hasbunallah wa ni’mal wakil

Allah cukup bagi kami sebagai Pelindung terbaik. (QS 3:173).

Ni’mal maula wa ni’mannashir

Allah Pelindung terbaik dan Penolong terbaik. (QS 8:40).

Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil maInnallahatin

Sungguh, Allah, Dialah Pemberi rezeki,- Pemilik kekuatan yang tiada goyah untuk selamanya. (QS 51:58).

Rabbana afrigh ‘alaina shabran wa tsabbit aqdamana wanshurna ‘alal qaumil kafirin.

Tuhan, limpahkanlah ketabahan kepada kami dan kokohkanlah langkah kami. Tolonglah kami dengan kemenangan menghadapi golongan kafir. (QS 2:250).

Rabbi najjini minal qaumizh-zhalimin

Tuhan, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. (QS 28:21).

Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir

Tuhan, sungguh aku sangat mendambakan uluran kebaikan dari hadirat-Mu. (QS 28:24)

Rabbana la tu’akhidzna in nasina au akhtha’na. Rabbana wala tahmil ‘alaina ishran kama hamaltahu ‘alalladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la thaqata lana bihi. Wa’fu ‘anna waghfir lana warhamna anta maulana fanshurna ‘alal qaumil kafirin

Tuhan, janganlah menghukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Tuhan, janganlah memikulkan kepada kami beban berat seperti yang Engkau bebankan kepada mereka yang sebelum kami; Tuhan, janganlah memikulkan kepada kami beban yang tak mampu kami pikul; hapuskanlah segala dosa kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah Pelindung kami; tolonglah kami atas golongan kafir. (QS 2:286).

Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi’ lana min amrina rasyada

Ya Tuhan, anugerahilah kami rahmat dari hadirat-Mu, dan dalam perkara kami berikanlah kepada kami jalan yang benar. (QS 18:10).

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzabannar

Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia ini, dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab api neraka. (QS 2:201).

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Segala puji bagi Allah Tuhan Pemelihara alam semesta. (QS 10:10).

Rabbana zhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.

Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami temasuk orang yang rugi.

Ilahi lastu lil-firdausi ahla
Wala aqwa ‘alannaril-jahim

Ya Tuhanku, aku bukan ahli surga // namun, aku tak kuat atas api neraka.

Fahabli taubatan waghfir dzunubi
Fainnaka ghafirudz-dzanbilg ‘adzimi

Berilah tobat dan ampunilah segala dosaku // sungguh, Engkau Maha Mengampuni dosa yang besar.

Dzunubi mitslu a’dadir-rimali
Fahabli taubatan ya dzal jalali

Dosa-dosaku ibarat bilangan pasir di pantai // maka, berilah tobat kepadaku, wahai Dzat Pemilik Keagungan.

Wa ‘umri naqishun fi kulli yaumin
Wa dzanbi zaidun kaifah-timali

Umurku kian hari kian berkurang // sedangkan dosaku terus bertambah; bagaimana menanggungnya.

Ilahi ‘abdukal ‘ashi ataka muqirran bidz-dzunubi waqad da’aka

Ya Tuhanku, hamba-Mu yang bermaksiat datang menghadap // dengan segala pengakuan dan penuh permohonan.

Wa in taghfir fa anta lidzaka ahlun
Wa in tathrud faman narju siwaka

Bila Engkau ampuni, sungguh, Engkaulah yang berhak mengampuni // Akan tetapi, bila Engkau tolak, kepada siapa aku mesti mengharap selain dari-Mu.
(Syair Abu Nawas)

Allahummarhamna bil-quran
Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran

Wajalhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Jadikanlah Al-Quran pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami

Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna
Ya Allah, ingatkanlah apa yang kami lupa, dan ajarkanlah apa yang kami belum tahu.

Warzuqna tilawatahu ana`allaili wa athrafan-nahar
Karuniakan kepada kami membacanya di tengah malam dan di ujung siang.

Waj’alhu lana hujjatan ya rabbal alamin
Dan jadikanlah ia pembela kami wahai Tuhan Pemelihara alam semesta.
(Doa khatmil Quran).

Penulis: astutianamudjono

I am a teacher, motivator, blogger who try sharing and growing together.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s